Επτά υποψήφιοι για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Δυτικής Αττικής

Στις 5 Φεβρουαρίου 2013 θα υποβληθούν οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για το τελευταίο έργο της Αττικής στη Φυλή. Επτά υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το τρίτο από τα τέσσερα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων που δημοπρατούνται στην Αττική με Αναθέτουσα Αρχή τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
Keywords
Τυχαία Θέματα