“τειρεσια” με μαυρη λιστα για τους κακοπληρωτες ετοιμαζουν cosmote, vodafone, wind kai cyta…

09:18 7/10/2016 - Πηγή: Fimotro

Άσχημες αναμένονται οι εξελίξεις για όσους είναι “επαγγελματίες” κακοπληρωτές στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες δημιουργείται κοινή επιχείρηση στιλ Τειρεσία, με την ονομασία «Τηλέγνους». Τη νέα εταιρεία θα δημιουργήσουν οι τέσσερις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Wind,

Vodafone, Cyta, ώστε να δημιουργήσουν μια “μαύρη λίστα” κακοπληρωτών που αλλάζουν δίκτυο, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο πάροχο. Πρόκειται για ένα σύστημα ελέγχου της οικονομικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων και ιδιωτών για λογαριασμό των εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας που θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία.

Οι τέσσερις εταιρείες κατέχουν από 25% στην επιχείρηση, που ιδρύθηκε πριν από λίγους μήνες έπειτα από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει ως στόχο, όπως αναφέρεται, «τη σύσταση και λειτουργία κοινού Αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) συνδρομητών-πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των συμβαλλόμενων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη για νέα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, καθώς και κάθε συναφής με τα παραπάνω σκοπός».

Η «Τηλέγνους» θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ). Όσον αφορά στα στοιχεία του συνδρομητή που βρίσκεται στη λίστα, θα περιλαμβάνονται το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση και η οφειλή όσων θεωρούνται κακοπληρωτές. Σημειώνεται ότι θα αφορά μόνο σε οφειλές άνω των 200 ή 300 ευρώ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες (έχουν περάσει δηλαδή τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής).

Βάσει της σχετικής απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, «οι πάροχοι θα πρέπει να ενημερώνουν μέσω σχετικού εντύπου που υπογράφει ο συνδρομητής με σχετικό γενικό όρο και σε λογαριασμό που αποστέλλεται στον συνδρομητή· σε κάθε δε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώνουν το υποκείμενο μέσω της αποστολής του επόμενου λογαριασμού του ή/και μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) ότι η οφειλή του κατέστη ληξιπρόθεσμη και ότι πλέον ο πάροχος έχει δικαίωμα και θα διαβιβάσει το στοιχείο αυτό στο κοινό αρχείο».

Keywords
Τυχαία Θέματα