Στο 28% η ανεργια χωρις τα προγραμματα του οαεδ!

17:23 14/6/2012 - Πηγή: Fimotro
Στο 28% θα βρισκόταν η ανεργία εάν δεν υπήρχαν τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία παρά τη μειωμένη αποτελεσματικότητά τους, έχουν συγκρατήσει την ανεργία, κατά τουλάχιστον 5 μονάδες, σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού. Από...
τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα περισσότερα, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, έχουν ωφεληθεί 1.000.000 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι που έχουν ενταχθεί σε 59 επιμέρους προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης
της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, στα μέτρα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας των ανέργων και των εργαζομένων - επιδόματα ανεργίας, προγράμματα πλησίον της σύνταξης, κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μακροχρόνια ανέργων, παροχές οικογένειας και μητρότητας - εντάσσονται περίπου 1.200.000 άτομα, ενώ οι δράσεις αυτές εκτιμάται ότι θα κοστίσουν το τρέχον έτος 2 δισ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα ο ΟΑΕΔ έχει ενεργοποιήσει και υλοποιεί 59 επιμέρους δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι με την ολοκλήρωσή τους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 1.200.000 άτομα.

Τα παραπάνω προγράμματα έχουν αποδώσει τα εξής:

Τη διατήρηση 310.395 θέσεων εργασίας, μέσω ενός μεγάλου αντίστοιχου προγράμματος.

Την ένταξη 88.212 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας, μέσω 29 επιμέρους προγραμμάτων.

Τη διατήρηση 11.363 θέσεων εργασίας καθώς και τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό κατά 79.473 θέσεις εργασίας, το διάστημα 2010-2011, μέσω 7 προγραμμάτων.

Την επαγγελματική εκπαίδευση 514.550 εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων του Λ.Α.Ε.Κ και των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής, μέσω 17 σχετικών προγραμμάτων. Ειδικότερα στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής επιχειρήσεων άνω των 50 ατόμων, έχει εγκριθεί η κατάρτιση-επιμόρφωση 48.542 εργαζομένων σε 570 επιχειρήσεις.

Τη φοίτηση - στον τομέα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νέων – 26.664 σπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στην Πρότυπη Βιομηχανική Μονάδα Λακκιάς, για τα σχολικά έτη 2010-2011 & 2011-2012, μέσω των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Παράλληλα ο ΟΑΕΔ συμμετέχει στις προγραμματισμένες δράσεις απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης που εφαρμόζονται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εντός του επόμενου διαστήματος έχει προγραμματιστεί να αρχίσει το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 35.000 ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Ο.Τ.Α., συνδέσμους και νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ.

Απορρόφηση Πόρων ΕΣΠΑ

Ως προς την απορρόφηση κοινοτικών
Keywords
Τυχαία Θέματα