ΟΛΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ.ΙΔΙΩΤΕΣ, ∆ΗµΟΣΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟµµΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 640 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Πρόβληµα ρευστότητας αντιµετωπίζει το ελλειµµατικό ΙΚΑ, ενώ ιδιώτες και δηµόσιοι φορείς, ακόµη και τα πολιτικά κόµµατα, του οφείλουν συνολικά 640 εκατοµµύρια ευρώ!

Σύµφωνα µε τον νέο προϋπολογισµό του ΙΚΑ για το 2011, χωρίς την κρατική επιχορήγηση το Ιδρυµα προβλέπει οργανικό έλλειµµα της τάξης των 3,2 δισ. ευρώ (3.212.768.000 ευρώ). Μετά την κρατική επιχορήγηση ύψους 3.664.172.000 ευρώ θα έχει πλεόνασµα 451.404.000 ευρώ, ενώ το 2010 εκτιµάται ότι το οργανικό έλλειµµα θα ανέλθει
στα 283.247.000 ευρώ. Εντυπωσιακά είναιτα στοιχεία στον προϋπολογισµό του 2011 όσον αφοράτη µείωση των παροχών ασθενείας σε είδος (µείωση τηςιατρικής περίθαλψης κατά 3%, της φαρµακευτικής περίθαλψηςκατά 23,40%, τηςνοσοκοµειακής περίθαλψης κατά 10,11%).

Πάντως η οικονοµική ασφυξία οδήγησε τη διοίκηση του ΙΚΑ να δώσει ενέχυρο σε τράπεζες οµόλογά του συνολικής αξίας 600 εκατ. ευρώ. Σε σχετικές εισηγήσεις της προς το ∆.Σ. του ΙΚΑ ηΓενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΙΚΑτονίζει ότι «τον µήνα ∆εκ
Keywords
Τυχαία Θέματα