[ΠΟΙΗΜΑ] Στον Προδότη.

ᾨδὴ Ἐννάτη. Εἰς τὸν Προδότην στροφὴ πρώτη. Ἐγύρισε ταὶς πλάταις του· φεύγει, φεύγει ὁ προδότης· ἀλαμπῆ σέρνει τ᾿ ἅρματα φαρμακερά, τὸ στῆθος του ἔγινεν ᾅδης. 5 β´. Τὸν σταυρὸν καὶ τοὺς Ἕλληνας ἄφησ᾿ ὀπίσω, ἐξάπλωσεν ἀδελφικῶς τὴν χεῖρα του ῾ς τοὺς τούρκους, κ᾿ ἐπροσκύνησε βάρβαρον νόμον. 10 γ´. Τὸν συντροφεύει ὁλόμαυρον μέγα ἐναέριον σύγνεφον· κρέμεται
Keywords
Αναζητήσεις
ποιηση προδοτες, ποιηση για προδοσια
Τυχαία Θέματα