Το ΕΚΔΔΑ αναλαμβάνει το opengov.gr

Ενισχύεται ο ρόλος του, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (αρθ.68 παρ.7 Ν. 4002/11).Ο φορέας από εδώ και στο εξής αναλαμβάνει την
Keywords
Τυχαία Θέματα