Κινητό και καρκίνος

Μέχρι τώρα δεν έχουμε μια σαφή και επιβεβαιωμένη άποψη για το τι μπορεί να προκαλεί η χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για να διαπιστωθεί η σχέση καρκινογενέσεων και χρήσης του κινητού διαφέρουν μεταξύ τους και το αποτέλεσμα των ερευνών εξαρτάται και από το πόσο «ποιοτικές» είναι αυτές και ποια μεθοδολογία χρησιμοποιείται.

Σύμφωνα με μια νέα συγκριτική αξιολόγηση του έως τώρα ερευνητικού έργου, οχτώ μελέτες που θεωρείται ότι ακολουθούν υψηλής ποιότητας ερευνητικές μεθόδους διαπίστωσαν

μια μικρή αύξηση στον κίνδυνο εμφάνισης καρκινικών όγκων λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποιούν λίγο ή καθόλου το κινητό.

Επίσης βρέθηκε αυξημένος κίνδυνος να εμφανιστούν καλοήθεις όγκοι σε όσους χρησιμοποιούν κινητό για πάνω από μια δεκαετία.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες έρευνες για να υπάρξουν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Ο.Ν.

Keywords
Τυχαία Θέματα