Ολοκληρώνεται η μελέτη της παράκαμψης Αφήσσου

Μέχρι το τέλος του 2009, αναμένεται να ολοκληρωθεί η σύνταξη της οριστικής μελέτης για την παράκαμψη Αφήσσου - Λεφοκάστρου, ενώ τις επόμενες μέρες, θα κατατεθούν από το μελετητικό γραφείο εναλλακτικές...προτάσεις όδευσης, προκειμένου να αποφευχθεί η κατασκευή γέφυρας μεγάλου βάθους, η οποία θα εκτοξεύσει τον προϋπολογισμό του έργου και θα υποβαθμίσει περιβαλλοντικά το τοπίο. Για την ολοκλήρωση της μελέτης του έργου, έγινε σύσκεψη στο γραφείο του αρμόδιου αντινομάρχη Ηλία Ξηρακιά, και αναλύθηκε η αποφυγή κατασκευής μεγάλης γέφυρας, σε χαράδρα, ένα σχεδόν χιλιόμετρο μετά το Δέλτα Αφήσσου.Η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας έχει λάβει την προέγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στόχος είναι, μέχρι τέλος του 2009, να κατατεθούν προς έγκριση στο ΥΠΕΧΩΔΕ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η οριστική μελέτη του έργου, προκειμένου στη συνέχεια, το έργο να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ.Η προμελέτη προβλέπει την κατασκευή ισόπεδων κόμβων,
Keywords
Τυχαία Θέματα