Το μακρύ και το κοντό τους...

Μια και τα λέμε για τους λεγόμενους αστυνομικούς συντακτες, να επισημάνουμε ότι στα δελτία του μεσημεριού βγήκαν σήμερα κι έλεγαν ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Και πάνω απ' όλα με απεριόριστο...
Τυχαία Θέματα