Και μετά τα μολυσμένα με E.coli σουτσουκάκια, Αβανταδόροι της LIDL...

Είναι δυνατόν ένας δημόσιος φορέας να εκδίδει πανηγυρικές ανακοινώσεις επειδή έπραξε το αυτονόητο; ...Μάλλον τον κανόνα αποτελούν τέτοιες ανακοινώσεις σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, αφού με την...
Keywords
Τυχαία Θέματα