Αναπλάσεις ή παλιά μας τέχνη κόσκινο...

Μία πτέρυγα του αθηναϊκού αρχείου μου φέρει γενικό τίτλο: Αναπλάσεις. Μετά αρχίζουν οι... υποδιαιρέσεις σε αριθμούς, θέσεις και είδη: πόσες, πού, πώς (και πότε). Το «πότε», σε παρένθεση. Διότι
Keywords
Τυχαία Θέματα