ΕΞΟΧΩΤΑΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΥΡΙΕ ΣΑΛΙ ΜΠΕΡΙΣΑ...

02:26 27/6/2009 - Πηγή: Taxalia
Με αυτή τη δημόσια επιστολή, απευθύνομαι σήμερα σε εσάς, την παραμονή της συνδιάσκεψης του ΟΑΣΕ στην Κέρκυρα, για να σας ενημερώσω – αν και είμαι σίγουρος ότι την γνωρίζουν στο υπουργείο των εξωτερικών σας- για μια συνοριακή διαφορά που υπάρχει μεταξύ ...της χώρας σας, των Σκοπίων και της Ελλάδας.Αφορά την διευθέτηση εκ νέου
των συνόρων μεταξύ των τριών χωρών στη λίμνη Πρέσπα.Όπως ξέρουν στο υπουργείο των εξωτερικών σας αρκετά καλά, στο διεθνές δίκαιο, ο χωρισμός των λιμνών μεταξύ δυο ή τριών χωρών, γίνεται συνήθως αναλογικά με την γεωγραφική τους έκταση.Ο χωρισμός της λίμνης Πρέσπας, όταν υπήρχε η Γιουγκοσλαβία, έγινε με βάση την τότε γεωγραφική έκταση των χωρών και γι αυτό το λόγο μεγάλο μέρος της λίμνης είχε η Γιουγκοσλαβία – και το κληρονόμησαν παράνομα τα Σκόπια μετά- η χώρα σας η Αλβανία και ένα ανάλογο η Ελλάδα.Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έγινε και ο χωρισμός της λίμνης Δοιράνη μεταξύ της τότε Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας.2/3 της λίμνης ο Τίτο και 1/3 η Ελλάδα, αναλογικά δηλαδή
Keywords
Τυχαία Θέματα