"Η Εμπορική Τράπεζα διώχνει 1.500 υπαλλήλους και κλείνει 57 καταστήματα"

"Την άμεση εφαρμογή μιας σειράς μέτρων και δράσεων, μεταξύ των οποίων συνέχιση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου για 1.500 εργαζόμενους και κλείσιμο καταστημάτων, που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή της βάσης κόστους της στο νέο... οικονομικό περιβάλλον, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Εμπορική Τράπεζα.Το χρονικό πλαίσιο αυτών των δράσεων καλύπτει την περίοδο 2009 - 2011 και ως κύριοι στόχοι τίθενται
η σταθεροποίηση και η διαχείριση των τρεχουσών συνθηκών, η αποκατάσταση των περιθωρίων, η μείωση της βάσης κόστους, ο περιορισμός της έκθεσης σε κίνδυνο και η δημιουργία των κατάλληλων δομών για την επιτυχή πορεία της τράπεζας στο μέλλον.Ειδικότερα, η νέα διοικητική ομάδα της Εμπορικής Τράπεζας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα προχωρήσει στην άμεση υλοποίηση ορισμένων μέτρων:* μείωση των Γενικών και Διοικητικών Δαπανών σε ποσοστό περίπου 21% έως το 2011.* αναδιάρθρωση και μετεγκατάσταση του υφιστάμενου δικτύου καταστημάτων, εστιάζοντας σε περιοχές με προοπτικές. Σ' αυτ
Keywords
Τυχαία Θέματα