Οι Συγγενείς Καρδιοπάθειες οδηγούν σε Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση εάν δεν υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των ασθενών

Αντιμετώπιση και βελτίωση των συμπτωμάτων της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης αλλά και αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των πασχόντων, που μέχρι πρόσφατα ήλπιζαν μόνο στη μεταμόσχευση πνευμόνων,
Keywords
Τυχαία Θέματα