Υπογραφή συμβάσεων για αναβάθμιση 9 Κέντρων Υγείας

Περιλαμβάνεται και η προσθήκη νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας του ΑΠΘ, στην 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας.
Keywords
Τυχαία Θέματα