ΜΗΤΕΡΑ: Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικής Πρακτικής Άσκησης στη Μαιευτική Υπερηχογραφία

Το πρόγραμμα αφορά σε ιατρούς Μαιευτήρες - Γυναικολόγους, ειδικευμένους αλλά και ειδικευόμενους στο τελευταίο εξάμηνο ειδικότητας.
Keywords
Τυχαία Θέματα