Η ανάπτυξη της Ιατρικής Ακριβείας θα συμβάλει στη δημιουργία μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο

Το 4ο Συνέδριο για τις πολιτικές του καρκίνου έθεσε τα θέματα που αφορούν στο μέλλον της εξατομικευμένης ιατρικής στη χώρα μας.
Keywords
Τυχαία Θέματα