1η Ημερίδα Επαγγελματικών Κινδύνων και Τεχνολογικών Εξελίξεων στα Τμήματα Ιατρικής Απεικόνισης

Η 1η Ημερίδα Επαγγελματικών Κινδύνων και Τεχνολογικών Εξελίξεων στα Τμήματα Ιατρικής Απεικόνισης θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου.
Τυχαία Θέματα