Συνέδριο με τίτλο ‘Σύγχρονο κλινικό εργαστήριο 2009’

Στις 22-24 Οκτωβρίου 2009 θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο με τίτλο ‘Σύγχρονο κλινικό εργαστήριο 2009’.
Τυχαία Θέματα