Μουζάκης: Έγκριση σύστασης επιτροπής ελέγχου

15:40 30/6/2009 - Πηγή: Capital
Σε εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τους ελέγχους χρήσεως 2009 προχώρησε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα