Τεχνική Ολυμπιακή: Τη διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής ενέκρινε η Γ.Σ.

17:12 11/9/2019 - Πηγή: Capital
Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα