Τεχνική Ανάλυση USD/CAD – 03.01

13:09 3/1/2013 - Πηγή: Capital
Η βασικότερη στήριξη εντοπίζεται στα 0,9770.
Τυχαία Θέματα