Τεχνική Ανάλυση EUR/USD – 28.12

Μια αντιστροφή κάτω από την ενδιάμεση γραμμή (1,3210) ανοίγει το δρόμο για τον πυθμένα του καναλιού στο 1,3091.
Τυχαία Θέματα