Τράπεζα Κύπρου: "Αναμένουμε σημαντική απόκλιση στα αποτελέσματα του 2012"

Τα αποτελέσματα μετά τη φορολογία και πριν την απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για το 2012 αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική αρνητική απόκλιση σε σχέση με τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα του έτους 2011.
Keywords
Τυχαία Θέματα