Τεχνική Ανάλυση AUD/USD – 12.06

11:06 12/6/2012 - Πηγή: Capital
Oι τεχνικές ενδείξεις βρίσκονται σε διαδικασία διόρθωσης από υπερπουλημένα επίπεδα.
Τυχαία Θέματα