Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 19.300 ιδίων μετοχών

Η Τέρνα Ενεργειακή προέβη την 11/6/12 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 19.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9606 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 18.539,36 ευρώ.

Keywords
Τυχαία Θέματα