Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ΕΛΤΕ

Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η καθιέρωση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ε.Κ. και της Ε.Λ.Τ.Ε.  για  την  ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών.
Keywords
Τυχαία Θέματα