Πάνω και από τα 78 δολάρια το αργό

"Επιστροφή" στα 68-75 δολάρια αναμένει τις επόμενες ημέρες η Credit Suisse.
Τυχαία Θέματα