Μεταβολή στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εισηγμένων

19:15 23/6/2009 - Πηγή: Capital
Τέσσερις εταιρείες εμφάνισαν μεταβολές στη μετοχική τους σύνθεση σύμφωνα με τη λίστα (δείτε το σχετικό link) με τις συμμετοχές εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών.
Τυχαία Θέματα