Κούμπας: Σύσταση επιτροπής ελέγχου

18:58 30/6/2009 - Πηγή: Capital
Τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Κούμπας που πραγματοποιήθηκε στις 30/6.
Τυχαία Θέματα