Η γραφειοκρατία μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Το 70,7% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί την εγχώρια γραφειοκρατία το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξή τους.
Τυχαία Θέματα