Επιμένουν οι πωλητές στο Χρηματιστήριο… αδύναμοι οι αγοραστές

14:12 7/12/2017 - Πηγή: Capital
Το Χ.Α. δεν καταφέρνει να ξεφύγει από τα αρνητικά εδάφη και από τη δοκιμασία των 725 μονάδων.
Τυχαία Θέματα