ΕΛΓΕΚΑ: Στα €51.099.248 το μετοχικό κεφάλαιο

13:46 15/7/2009 - Πηγή: Capital
Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 31.937.030 που αντιστοιχούν σε ισόποσο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ η κάθε μία.
Keywords
Τυχαία Θέματα