Μουζάκης: Απο-επένδυση από τρεις θυγατρικές

Η εταιρεία Ελ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε. ανακοινώνει ότι προέβη στη μεταβίβαση σε τρίτους: α) του 50% των μετοχών που κατείχε της θυγατρικής Ηλιος Βιομηχανία Πλεκτικής έναντι τιμήματος ποσού 2.772.242 ευρώβ) του 60% των μετοχών που κατείχε της θυγατρικής Robert Matra ABEE έναντι τιμήματος ποσού 159.000 ευρώ και γ) του 65,2% των μετοχών που κατείχε της θυγατρικής Macoplex AE έναντι τιμήματος ποσού 169.520. Oι ανωτέρω μεταβιβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο στρατηγικής απόφασης της εταιρείας για από-επένδυση από τη δραστηριότητα της εμπορίας ενδυμάτων και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δε θα επηρεάσει τα οικονομικά της μεγέθη, καθόσον το συνολικό τίμημα πώλησης, μετά την αφαίρεση του ποσού του φόρου μεταβίβασης μετοχών, υπερβαίνει κατά 2.143 ευρώ το συνολικό κόστος κτήσης των συμμετοχών αυτών.
Keywords
Τυχαία Θέματα