Έλαστρον: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Corus - Καλπίνης - Σίμος

Κατόπιν σχετικής απόφασης έγκρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Τυχαία Θέματα