Διευκρινίσεις για συμμετοχή της Vandervelle στην Multirama

14:40 25/6/2009 - Πηγή: Capital
Το ποσοστό που συγκεντρώθηκε χρηματιστηριακώς μέχρι και τις 17/6/2009, ημερομηνία λήξης της δημόσιας πρότασης, από την Vandervelle ανέρχεται σε 88,28% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Multirama.
Keywords
Τυχαία Θέματα