Σελόντα - Interfish: Αναστέλλεται η συγχώνευσή τους

Τα διοικητικά συμβούλια του εταιρειών ΣΕΛΟΝΤΑ και INTERFISH ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν όπως αναστείλουν την από 31/12/2008 αποφασισθείσα συγχώνευση των δύο εταιριών με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31/12/2008, λόγω των οικονομικών συγκυριών και του περιορισμένου εναπομείναντος χρόνου για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι σε μελλοντική συνεδρίαση θα επανεξεταστεί εκ νέου το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της και με την οριστικοποίησή του θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό.

Τυχαία Θέματα