Ακρίτας: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου από τη Γ.Σ

15:03 29/6/2009 - Πηγή: Capital
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξέλεξε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ακρίτας που πραγματοποιήθηκε στις 29/6.
Τυχαία Θέματα