Αιολική ΑΕΕΧ: ΑΜΚ αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση

17:39 9/6/2009 - Πηγή: Capital
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.865.044,27 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση.
Keywords
Τυχαία Θέματα