Intrakat: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την τακτική Γ.Σ.

12:39 26/6/2009 - Πηγή: Capital
Στην επικύρωση εκλογής των κ. Σωκράτη Κόκκαλη και Δημήτριου Παππά ως νέων μελών του Δ.Σ. καθώς και στην εκλογή νέου ενδεκαμελές Δ.Σ. προέβη η τακτική συνέλευση της Intrakat στις 25/6.
Τυχαία Θέματα