Οι κυρώσεις για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

01:30 26/6/2009 - Πηγή: Capital
Η πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία νομοθετικά επιχειρήθηκε με τη θέση σε ισχύ του νόμου 3691/2008, συνοδεύτηκε αναπόφευκτα από την πρόβλεψη ενός ιδιαίτερα αυστηρού πλαισίου ποινών, το ύψος των οποίων προσαρμόστηκε αφενός στη διακριτή κοινωνικοηθική απαξία που διέπει την προκείμενη εγκληματική πρακτική και αφετέρου στις επιμέρους εκφάνσεις αυτής.
Keywords
Τυχαία Θέματα