Οι τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καταστούν βιώσιμες

17:31 5/6/2009 - Πηγή: Econews
Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία. Η Greenpeace υπολογίζει ότι η εκμετάλλευση λιγότερο από 1% της δυναμικής της ηλιακής θερμικής ενέργειας, θα ήταν αρκετή για να σταθεροποιήσει το κλίμα παγκοσμίως και θα μείωνε κατά μεγάλο βαθμό τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Μερικές τεχνολογίες ευρείας κλίμακας θα πρέπει καταστούν βιώσιμότερες για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος ...
Keywords
Τυχαία Θέματα