Εκστρατεία ECOMOBILITY 2009-2010

17:31 5/6/2009 - Πηγή: Econews
Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία. Η διάπλαση της Περιβαλλοντικής Αντίληψης των εφήβων είναι μια κορυφαία επένδυση για το μέλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, όπου υπάρχουν οι ζημιογόνες επιπτώσεις που προέρχονται από την αλόγιστη διαβίωση και το έλλειμμα περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Ο προβληματισμός της επόμενης ημέρας απασχόλησε ιδιαίτερα την Επιστημονική ...
Keywords
Τυχαία Θέματα