Κρήτη: Αναδασωτέες οι καμμένες εκτάσεις

15:03 3/8/2011 - Πηγή: Econews
Με αφορμή τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει την κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων και την απαγόρευση της βοσκής.Σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται
να διατεθούν για άλλο προορισμό».Εξ άλλου, κατά το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 998/1989 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289 Α΄) «κηρύσσονται υποχρεωτικώς ως αναδασωτέα τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις, ανεξαρτήτως της ειδικοτέρας κατηγορίας αυτών ή της θέσεως εις ήν ευρίσκονται, εφ’ όσον ταύτα καταστρέφονται ή αποψιλούνται συνεπεία πυρκαγιάς ή παρανόμου υλοτομίας αυτών…».Με τα άρθρα 105, 107 και 277 του Δασικού Κώδικα ΝΔ 86/69 απαγορεύεται η βοσκή σε αναδασωτέες εκτάσεις και προβλέπεται η σύλληψη των ζώων παρανόμως βοσκόντων ενώ με το άρθρο 268 παρ. 3 του Δασικού Κώδικα και το άρθρο 70 του Ν. 998/79 προβλέπονται οι σχετικές ποινές για την παράνομη βοσκή αναδασωτέων εκτάσεων.Οι Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης θα προχωρούν άμεσα, στο διάστημα που προβλέπει ο νόμος, στην κήρυξη αναδασωτέων των εκτάσεων που επλήγησαν από πυρκαγιά. Αυστηρά και χωρίς παρεκκλίσεις οι Δασικές Υπηρεσίες θα εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις διατάξεις που προβλέπονται για την παράνομη βοσκή σε αναδασωτέες εκτάσεις (σύλληψη ζώων, επιβολή προστίμων, φυλάκιση κλπ).Πηγή cretalive.greconews
Keywords
Τυχαία Θέματα