Νηπιαγωγείου Ριζαριού : Ολοκλήρωση του Σχεδίου Erasmus+ ΚΑ2 » Learning is interesting and fun «

14:02 3/3/2021 - Πηγή: Sch

Ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 επιτυχώς το Ευρωπαϊκό σχέδιο Erasmus+ ΚΑ2(Τομέας Σχολικών Συμπράξεων ) “Learning is interesting and fun” που υλοποίησε  το  Νηπιαγωγείο Ριζαριού κατά  τη διετία 2018-2020 και μετά από σχετική παράταση λόγω του Covid-19

Το έργο που  είχε διάρκεια 2 έτη, δημιουργήθηκε με σκοπό  την αύξηση των δεξιοτήτων των παιδιών του 21ου αιώνα βαδίζοντας προς την κατεύθυνση της μελλοντικής παιδείας και χρηματοδοτήθηκε  από την Ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας

,που είναι και ο Εθνικός φορέας της χώρας μας.

Στο έργο που είναι ένα από τα τρία ευρωπαϊκά σχέδια Erasmus+ που εκπονεί το Νηπιαγωγείο Ριζαριού, συμμετείχαν η Εσθονία (συντονιστικό σχολείο) ,η ΓαλλίαΕλλάδα, η Τουρκία και η Ισπανία και την ευθύνη του συντονισμού του ελληνικού σχολείου  είχε  η Δ/ντρια του Νηπ/γείου Μαγκιώση ‘Αννα η οποία και διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιων προγ/των.

Μέσω του έργου αυτού δόθηκε η δυνατότητα σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς  να κάνουν πρακτική εξάσκηση πάνω:

1.στις Νέες Τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στον τομέα  της  προσχολικής εκπαίδευσης

2.να γνωρίσουν τη Μέθοδο  STEM και τις δυνατότητες που προσφέρει στη διαδικασία της μάθησης

3.να μάθουν τον τρόπο αξιοποίησης έξυπνων συσκευών και τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στην καθημερινή εκπαιδευτική  διαδικασία.

4.να ταξιδέψουν στον απίθανο κόσμο του προγραμματισμού και της εκπαιδευτικής ρομποτικής

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την έκφραση, την επικοινωνία, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό στα χέρια των μαθητών της σχολικής εκπαίδευσης, διότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης πολλών διαφορετικών γνωστικών θεμάτων και επιστημών και διευκολύνει την βαθύτερη κατανόησή τους, ενισχύει την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε υποδειγματικές διδασκαλίες του τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής και παρουσιάσεις νέων μοντέλων ρομπότ  και των δυνατοτήτων τους καθώς και την επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέσω ταχύρρυθμων σεμιναρίων στις αντίστοιχες χώρες που συμμετείχαν στο έργο και τηλεδιασκέψεων λόγω Covid , ενώ οι αποκτηθείσας γνώσεις εφαρμόστηκαν  και ενσωματώθηκαν στο ημερήσιο πρόγραμμα των συμμετεχόντων σχολείων .

Με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ , STEM και ρομποτικής στη διαδικασία μάθησης και μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν γενικές δεξιότητες, να μάθουν περισσότερα για την τεχνολογία και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, καθώς η διαδικασία μάθησης ήταν σαφώς πιο ενδιαφέρουσα και πολύ πιο ελκυστική γι’ αυτά.

Οι δραστηριότητες του σχεδίου σχεδιάστηκαν  λαμβάνοντας υπ’ όψη τους στόχους και τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του Νηπιαγωγείου κι εντάχτηκαν  πλήρως  στο ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.

                                    Αντίκτυπος σχεδίου

Για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

- η αναβάθμιση   της  επαγγελματική τους κατάρτισης ,εμπλουτίζοντας συγχρόνως  το βιογραφικό τους σημείωμα.

- η  βελτίωση των γνώσεων και των  δεξιοτήτων   σχετικά με τη χρήση  ΤΠΕ ,σαν μέσο επικοινωνίας  και παρουσίασης

- η δυνατότητα μετά την επιμόρφωση τους να εντάξουν τις νέες εφαρμογές στην διδασκαλία ,ώστε να βελτιωθεί  η γνώση και οι δεξιότητες των παιδιών.

- η δημιουργία διδακτικού  υλικού μέσω της χρήσης του εξοπλισμού ΤΠΕ, που θα επιτρέψει  στους μαθητές να οδηγηθούν στη απόκτηση γνώσεων κι ανάπτυξη δεξιοτήτων  μέσα από ένα πιο ελκυστικό κι ενδιαφέρον περιβάλλον μάθησης .

Ανταλλαγή νέων προσεγγίσεων και καλών πρακτικών και η καλλιέργεια  πρόσφορου εδάφους για μελλοντικές συνεργασίες (συμμετοχή σε νέα e Twinning έργα και  προγράμματα Erasmus+)

Για τους συμμετέχοντες μαθητές

Το έργο συνέβαλε συνέβαλε στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων  του 21ου αιώνα, δηλαδή δεξιότητές που αφορούν στην προώθηση της δημιουργικότητας των παιδιών, τον πειραματισμό τους με διάφορες έξυπνες συσκευές, τη μάθηση μέσω του παιχνιδιού, τη συνεργασία με άλλα παιδιά, την κριτική και την δημιουργική σκέψη μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, SΤΕAΜ κι εκπαιδευτικής ρομποτικής στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία, την απόκτηση αλγοριθμικού τρόπου σκέψης, τη συνεργασία με άλλα παιδιά και την αποδοχή ότι ανήκουμε σε μια μεγαλύτερη κοινότητα που λέγεται Ευρώπη.

Σε επίπεδο σχολείου: Αναμφισβήτητα βελτιώθηκε η ποιότητα της σχολικής ζωής με την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων προγραμμάτων  και  δίνοντας στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να επισκεφθούν ξένα σχολεία, να γνωρίσουν τις απόψεις των άλλων, να ενημερωθούν για τα άλλα σχολικά συστήματα και  για νέες μεθόδους και πρακτικές εφαρμογές, αλλά και να κατανοήσουν την ιδέα της Ευρωπαϊκή εκπαίδευσης.

Κατά τη διετή διάρκεια του έργου  διοργανώθηκαν σεμινάρια δια ζώσης και τηλε-ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση και τη  βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών της τοπικής κι ευρύτερης κοινότητας σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ σαν μέσο επικοινωνίας και παρουσίασης, ώστε να έχουν τη  δυνατότητα μετά την επιμόρφωση τους , να εντάξουν τις νέες εφαρμογές στην διδασκαλία, προκειμένου  να βελτιωθεί η γνώση και οι δεξιότητες των παιδιών και να μπορούν να δημιουργήσουν διδακτικό υλικό μέσω της χρήσης του εξοπλισμού ΤΠΕ, που θα επιτρέψει στους μαθητές να οδηγηθούν στη απόκτηση γνώσεων κι ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ένα πιο ελκυστικό κι ενδιαφέρον περιβάλλον μάθησης .

Η δημοσίευση του κειμένου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και γενικότερα του προγ/τος Erasmus+

Keywords
Τυχαία Θέματα