Συμπίεση μισθών από 713 έως 927 ευρώ

Πώς οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι «ξεπερνούν» τους τεχνίτες και η «μεγάλη παραίτηση»… Ο ρόλος των 3ετιών και των κλαδικών Συμβάσεων. Πίνακας.Συμπίεση των αμοιβών στα 927 ευρώ το μήνα μεικτά και του ημερομίσθιο εργατοτεχνίτη προς τα 42 ευρώ έχει προκαλέσει η αύξηση των βασικών μισθών κατά 50 ευρώ από την Πρωτομαγιά.…
Keywords
Τυχαία Θέματα