Λόης Λαμπριανίδης: Γιατί συγκροτήσαμε τον Όμιλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για παραγωγή τεκμηριωμένης πολιτικής στον χώρο εκείνο όπου διασταυρώνονται η δημοκρατία, η οικολογία, η ειρηνική διεθνής συνεργασία, η ευρύτερη Αριστερά και ο σοσιαλισμός.Η απόφαση μας να συγκροτήσουμε τον Όμιλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Όμιλος για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη» προέκυψε μέσα από τρεις διαπιστώσεις. Διαπίστωση 1η: υπάρχει μεγάλη ανάγκη για παραγωγή τεκμηριωμένης πολιτικής στον…
Keywords
Τυχαία Θέματα