Κατρακύλησε το Euribor!

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τη σύστασή του υποχώρησε σήμερα το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού Euribor τριών μηνών, το οποίο βρέθηκε στο 1,235% από 1,237% στις 19
Τυχαία Θέματα