Μέρισμα 0,17 ευρώ θα διανείμει ο όμιλος ΥΓΕΙΑ

Η διανομή συνολικού ποσού 0,17 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου (constructive dividend) ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή εγκρίθηκαν από τη Β' Επαν. Τ.Γ.Σ. του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.07.2009 (record date), ενώ η αποκοπή του δικαιώματος θα γίνει την 08.07.2009 και η έναρξη της καταβολής των ως άνω ποσών την 16.07.2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα