Και για ιδιώτες αποταμιευτές τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, διάρκειας 13 εβδομάδων, ποσού 1.500 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 22
Keywords
Τυχαία Θέματα